• Start
  • » Nyheter
  • » Bidrag till film om APL (arbetsplatsförlagt lärande) Utomlands

Bidrag till film om APL (arbetsplatsförlagt lärande) Utomlands

Publicerad den 20 december 2018

Bromangymnasiet har fått 35 000 kr i EU-medel inom programmet Erasmus+ i syfte att producera filmer som handlar om APL (arbetsplatsförlagt lärande) Utomlands. Filmerna ska inspirera fler elever till att åka på APL Utomlands. APL Utomlands är till för att unga människor ska lämna sin 'comfort zone' för att lära sig mer om sig själva och andra. Genom APL Utomlands kan deltagarna bli kultursmartare i mötet med människor i andra länder.

Bromangymnasiet har gymnasiet fått 9 miljoner SEK i EU-medel inom programmet Erasmus+ för perioden 2018-2020. Bidraget gör det möjligt för över tvåhundra elever att göra APL Utomlands under olika långa perioder. Projektpengarna täcker allt från resa, mat, till boende och förberedelser innan avresan.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig

Skriv ut

Bromangymnasiet ska vara en mötesplats för elever där de genom ett aktivt lärande erövrar goda kunskaper och därmed en stark tro på framtiden