Åsa Lindestam, förste vice talman i riksdagen besökte gymnasiesärskolan

Åsa Lindestam som är förste vice talman i riksdagen besökte gymnasiesärskolan på Bromangymnasiet samt Håstahöjdens förskola under måndagen. Trevligt besök!