Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Linda föreläser

Föreläsning på uppdrag av utrikesdepartementet om hur Bromangymnasiet arbetar för att komma närmare näringslivet

Utrikesdepartmentet och skolverket bjöd in Linda Jonsson, biträdande rektor på Bromangymnasiet för att prata om hur skolan arbetar enligt Hudik-modellen för att komma närmare arbetslivet. Det var flera internationella åskådarna från diverse olika internationella delegationer. Alla var där för att veta mer om hur Bromangymnasiet arbetat framgångsrikt på ett systematiskt sätt med att ”flytta” klassrummet ut i arbetslivet. Ett av Bromangymnasiets framgångskoncept har varit att hotell- och turismprogrammet infört en ny undervisningsform på Quality Hotell Statt i Hudiksvall där man gått från det traditionella klassrummet till att ha undervisningen direkt ute i arbetslivet. Åhörarna blev väldigt intresserade och Australien ville förändra deras arbetssätt.

- Representanter från Australien var inspirerade av vårt sätt att jobba och ville förändra deras. Det var lärorikt att träffa andra länder och höra hur de jobbar och vad som fungerar, säger Linda Jonsson, biträdande rektor på Bromangymnasiet, säger Linda Jonsson.