byggsimulator

Byggsimulator - förberedelse inför arbetslivet

På bygg- och anläggningsprogrammet finns nu en byggsimulator för att eleverna ska träna inför de praktiska momenten. Byggsimulatorn är ett komplement till teorin och är till för att komma närmare branschen och att förbereda sig inför arbetslivet.