Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Fotograf

Utbyte med skola i Norge med fokus på fiskodling och vattenresurser

Under första veckan i april var sex elever från Naturvetenskapsprogrammet på utbyte till Val i Norge. Utbytet gjordes inom ett EU-finansierat projekt som handlade om hur vi kan använda våra vattenresurser på ett hållbart sätt. Projektet kallas SUSSWATER – Sustainable Use of Water-based Resources – och utbytet till Val var det sista av dem fyra som planerats. Den norska skolan i Val är ett yrkesgymnasium med tre olika inriktningar (häst, lantbruk och fiskodling) och under veckan fick vi stifta bekantskap med alla även om tonvikten låg på fiskodlingens svårigheter och möjligheter.

Vi fick uppleva en storslagen norsk kustmiljö och samtidigt lära oss om kustfiskets historia, hur havsfiske går till idag och hur den norska laxodlingsindustrin är uppbyggd. Under en av dagarna åkte vi med ribbåt 45 minuter ut till havs där besökte vi ett gammalt fiskeläger (Sör-Gäslingarna). För 100 år sedan var ca 4000 fiskare verksamma där men nu finns ingen fiskeverksamhet kvar. Istället är det fritidsboenden och turistverksamhet som håller området öppet.

Området var berömt för sitt rika skreifiske men idag är det kanske en annan typ av fiske som gör Norge berömt – laxodlingen. Via studiebesök och föreläsningar fick vi lära oss om vilka möjligheter som finns, men också vilka svårigheter som laxodlingsindustrin står inför. Till exempel finns det ett nystartat plaståtervinningsföretag strax utanför Val. De tar hand om de odlingskassar som är uttjänta och gör ny plastråvara av det. Problemet är att de har en kapacitet att ta hand om 1 ton plast varje åt medan laxodlingsindustrin producerar 10 ton plastavfall per år. Ytterligare en sak som utreds mycket är på vilket sätt man kan skapa ett hållbart foderkretslopp – produktion till avfallshantering och nyanvändning. En idé är att fiskarnas avföring som hamnar på botten skulle kunna samlas upp, renas och användas som gödsel på närbelägna åkrar. Kanske kan fiskens foder också göras på närodlade alger!?

Förutom alla kunskaper om hur kustområden har sett ut förr och hur de används nu och kanske i framtiden så har vi också samlat på oss nya kontakter och övat oss våra språkkunskaper – men nog blir det lite snurrigt med tre olika språk. Ibland var de till och med i samma mening!

Vi som åkte vill rikta ett stort tack till alla som gjorde utbytesveckan möjlig!

naturlandskap norge