Höga resultat när Bromangymnasiets granskades

När Bromangymnasiets kvalitet granskades i april uppnådde skolan hela 96 poäng av 126 möjliga. Kravet för att bli certifierad är minst 60 poäng, vilket gör att skolan är Qualiscertifierad med råge. De höga poängen visar att Bromangymnasiet är en skola med kompetenta medarbetare som är engagerade i elevernas utbildning och att det är råder en mycket god stämning på skolan.

Det var genom Q-Steps kvalitetssäkringssystem Qualis som en extern granskning av skolan genomfördes. Bromangymnasiet, som började arbeta med Qualis 2016, granskades för första gången. I granskningsrapporten nämns att Bromangymnasiet ligger över rikets resultat vad gäller antalet elever med uppnådda examensmål och behörighet till högskola. Rapporten lyfter även den arbetsglädje, det engagemang och den goda gemenskap som råder på skolan.

Bromangymnasiet har sammanlagt 1311 elever, vilket gör att skolan är en av Sveriges större gymnasieskolor. Urban Wickman, verksamhetschef för Bromangymnasiet anser att skolan har kommit långt i förbättringsarbetet.

- Qualis visar att vårt arbetssätt hittills gett ett fantastiskt resultat och att våra fyra skolenheter jobbar gemensamt mot samma mål. Vi är stolta över bredden av program vi kan erbjuda och det präglar också stämningen på skolan, säger Urban Wickman.

Eleverna stimuleras och utmanas

I granskningsrapporten lyfts bland annat att skolans klimat som inbjuder till delaktighet genom närvaro av vuxna som lyssnar och tar tillvara på elevernas tankar och idéer. Förhållandet mellan personal och elever kännetecknas av förtroende och ömsesidig respekt. Rapporten nämner att det är elevens behov och intressen som är riktmärken där eleverna både stimuleras och utmanas. Problemlösande aktiviteter är viktiga och lärarna väntar ut eleverna så att själva ska kunna lösa ett problem.

- Vi har kompetenta och engagerade medarbetare som gör att vi kan fortsätta vårt kvalitetsarbete för att ge våra elever en ännu bättre utbildning, säger Urban.

Om Qualis

Qualis är ett kvalitetssäkringssystem som ger en samlad kvalitetsbedömning av verksamheten utifrån flera perspektiv. Certifieringen fungerar som ett stöd i det löpande arbetet med att systematiskt förbättra kvaliteten på skolan. Qualis ger dels en samlad bild av de styrkor som finns inom skolan men också en bild av de förbättringsområden som skolan kan arbeta vidare med.

Tanken är att fler av Hudiksvalls skolor ska kvalitetscertifieras enligt Qualis framöver och fler granskningar är planerade.