Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

jutna bildelar

Tillverkning av bilar i 3D-skrivaren

Årskurs 1 på Teknikprogrammet har jobbat med ett bilprojekt inom kursen Teknik 1. Projektets mål har varit att designa och tillverka en bil utifrån kriterierna hastighet, pricksäkerhet och design. Bilarna är designade i 3D-CAD och tillverkade med hjälp av Teknikprogrammets 3D-skrivare. Projektet avslutades med en tävling.