Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

catwalk

Modeuppvisning inspirerad av glada Hudik teaterns film Catwalk

Gymnasiesärskolans elever har under januari jobbat med hållbarhet på olika sätt. Med inspiration av glada Hudik teaterns film Catwalk har eleverna under sina dramalektioner anordnat en egen catwalk, kläderna som använts är lånade och köpta på lokala secondhandbutiker. För att göra skolan mer tillgänglig för elever och besökare som inte kan läsa text har eleverna satt upp skyltar med bildstöd. Ett annat projekt är att eleverna jobbar med Håll Broman rent. De har under hösten, och den hittills snöfattiga vintern gått runt skolans område och samlat skräp. Vid två tillfällen i januari har eleverna fått ihop 12,5 kg skräp.

Hållbarhet innebär att tänka hur vi kan jobba för en bättre miljö ur dessa perspektiv: Ekonomiskt, ekologiskt och socialt.