Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Elever och personal på Bromangymnasiet uppmanas stanna hemma

Smittskyddsläkaren uppmanar nu samtliga elever och personal på Bromangymnasiet i Hudiksvalls kommun att hålla sig hemma. Med anledning av det har Hudiksvalls kommun beslutat att hålla skolan stängd.

Uppmaningen, som berör drygt 1400 elever och 200 anställda, skickades från Gävleborgs smittskyddsläkare måndag den 16 mars. Bakgrunden är att en person som vistats på skolan under perioden 9-12 mars visat sig ha sjukdomen covid-19. Det finns risk att den personen kan ha smittat andra.

- Det är inte främst risken för svår sjukdom hos de som vistats i lokalerna som är skälet till denna uppmaning. Skälet är att förhindra lokal smittspridning i Hudiksvalls kommun, säger Region Gävleborgs smittskyddsläkare Signar Mäkitalo.

Om en enskild individ inte följer denna skyddsplikt kan smittskyddsläkaren besluta om karantän enligt smittskyddslagen.

– I det här fallet har jag gjort bedömningen att denna uppmaning är den mest adekvata åtgärden, säger Signar Mäkitalo. Det har skett efter diskussion med Folkhälsomyndigheten.

Uppmaningen gäller under 14 dagar från och med 16 mars. Andra personer som bor med de direkt berörda, till exempel syskon och föräldrar, omfattas inte av smittskyddsläkarens uppmaning.

- Däremot är min rekommendation att om det finns möjlighet att bo så att hushållskontakter inte utsätts för smittrisk så bör den möjligheten utnyttjas. För att iaktta skyddsplikten i smittskyddslagen är det också lämpligt att den enskilde inte träffar andra personer än de som finns i hushållet, säger Signar Mäkitalo.- Vi står i nära dialog med smittskyddsläkaren. I och med hans uppmaning till elever och personal på Bromangymnasiet har vi fattat beslut att stänga skolan i samråd med honom. Nu jobbar vi för högtryck för att få det att fungera praktiskt. Intentionen är att vi ska ha någon typ av undervisning under den här tiden utifrån de lösningar regeringen öppnat upp för, säger Bengt Friberg, kommundirektör Hudiksvalls kommun.

Till dig som uppmanas till 14 dagars hemkarantän


Hur funkar hemkarantän?

Är du en av dem som smittskyddsläkaren uppmanat att vara i hemkarantän för att du varit på Bromangymnasiet 9-12 mars?

Då är det jätteviktigt att du verkligen håller dig hemma i 14 dagar och bara träffar dem du bor med.

Be någon annan handla eller göra andra ärenden åt dig och se till att du inte är närmare andra än de du bor med än 2 meter. Däremot är det såklart inga problem att träffas online med kompisar, lärare och andra.

De som du bor med kan jobba eller gå i skolan som vanligt. Men de ska stanna hemma om de är sjuka och vara uppmärksamma på symptom som feber, hosta, trötthet och ont i kroppen. Det gäller förresten alla så här i coronatider. Alla ska förstås också vara noga med att tvätta händerna och hosta och nysa i armvecket.

De flesta unga och friska personer blir inte särskilt sjuka av coronaviruset. Då är det bara att vänta på att bli frisk. Och stanna hemma två dagar efter det även om de 14 dagarna är över. Om du skulle bli så sjuk att du till exempel inte orkar vara uppe eller får svårt att andas ska du kontakta sjukvården genom att ringa 1177.

Vilka ska vara i hemkarantän?

Smittskyddsläkarens beslut gäller alla personer som varit på Bromangymnasiet någon gång under tiden 9-12 mars.

Vad händer om jag inte håller mig hemma?

Om du bryter mot den frivilliga hemkarantänen kan smittskyddsläkaren fatta beslut om att du ska sättas i karantän. Då kan polisen ingripa om du inte följer beslutet.

Påverkar regeringens rekommendation om distansundervisning hemkarantänen?

Regeringens rekommendationer är att alla gymnasieskolor, högskolor, yrkeshögskolor och andra lärosäten ska hålla undervisning via fjärr- och distansundervisning. Beslutet om hemkarantän gäller och innebär att alla som varit på Bromangymnasiet 9-12 mars ska hålla sig hemma i 14 dagar. Vad som händer efter dessa 14 dagar får vi återkomma till.

Behöver du hämta böcker eller andra tillhörigheter?

Behöver du hämta böcker eller andra tillhörigheter på Bromangymnasiet som du behöver under de här 14 dagarna? Du har möjlighet att hämta dina saker på gymnasiet tisdag 17 mars och onsdag 18 mars mellan kl. 10-12.

Lektioner under hemkarantän

Undervisningen kommer att fortgå enligt schema. Du får information om lektionsinnehåll och uppgifter via classroom i respektive ämne. Det är viktigt att du följer instruktioner från lärare via classroom och/eller mail, gäller även info om hur du ska registrera din närvaro. Undervisning via hemkarantän gäller från och med tisdag den 17 mars. Under lektionstiden på schemat finns era lärare tillgänglig för att svara på frågor från er via e-post med mera.

Vill du läsa informationen på ett annat språk?

Har du fler frågor om coronaviruset?