Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Respektera beslutet om hemkarantän!

Vi får rapporter om att det finns både elever och personal på Bromangymnasiet som inte respekterar smittskyddsläkarens beslut om hemkarantän.

- Jag vill verkligen inskärpa att det är oerhört viktigt att alla som var på Bromangymnasiet under tiden 9-12 mars inte vistas ute bland folk utan håller sig hemma, säger kommundirektör Bengt Friberg.

Att smittskyddsläkaren i samråd med Folkhälsomyndigheten tog ett så drastiskt beslut grundar sig i en stark oro för att smittspridningen annars riskerar bli väldigt omfattande och snabb.

- Vi måste hjälpas åt att bromsa smittspridningen, säger Bengt Friberg. Om alltför många drabbas samtidigt kan konsekvensen bli att vården helt enkelt inte hinner med, därför är det faktiskt livsviktigt att alla respekterar hemkarantänen.