Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

hemmakontor

Lägesrapport: Hur går det för elever och lärare med distansundervisning?

Från att ena dagen ha lektioner och undervisning i skolan till att nästa dag ha all undervisning och arbete på distans och sitta i hemkarantän. Det är en erfarenhet som både elever, lärare, skolledning och övriga på Bromangymnasiet fått varit med om. Men hur har det gått egentligen?

Louise Sandberg, biträdande rektor på Bromangymnasiet berättar att både personal och elever upplever att det är ett ständigt uppkopplade. Lektioner läggs numera på Google Classroom och genomförs via videokonferenser med digitala verktygen Zoom och Google Meet. Skolan har upprättat nummer för teknisk support på distans samt även kopplat upp elevhälsan på distans.

- Det har varit en imponerad övergång till distans av både lärare och elever. Det vi kan konstatera efter den här veckan är att det är viktigt att lägga in luncher, raster och pausövningar, säger Louise Sandberg.

Digitala verktyg som underlättar undervisningen

Emilia Zetterlund som är lärare på ekonomiprogrammet tycker att omställningen har gått bra och anser att det finns bra och pedagogiska digitala verktyg som har underlättat lektioner och kommunikation med eleverna.

- Jag tycker att det är roligt och spännande att testa på distansundervisning, även om man är helt slut på kvällarna på grund av omställningen och allt som är nytt, säger Emilia.

Emilia berättar att det går bra för eleverna och att alla hjälps åt och gör det som förväntas av dem på lektionstid, samt att närvaron ökat.

- Det positiva i det här är att eleverna lär sig ta stort ansvar över sina studier och kanske lär de sig ny studieteknik. Jag upplever även att jag har bättre närvaro på lektionerna och eleverna jobbar på bättre än under lektionstiden, kanske för att de inte har så mycket annat att göra hemma.

Bekvämt att plugga på distans

En elev som går på ekonomiprogrammet som vill vara anonym tycker det har funkat bra och berättar att det är bekvämt att plugga på distans. Hen uppger även att det är positivt att de nu måste ta ett större ansvar.

- Jag jobbar en del hemifrån redan av personliga själ och visste att det skulle lösas helt okej redan innan. Jag får personligen mer överblick nu över alla mina uppgifter eftersom vi vet när dom ska vara klara. Detta gör att man kan prioritera lättare vad man själv tycker är viktigt också. Jag ser till att jag alltid vet vad jag har för lektioner och när uppgifterna ska vara klara för att se om jag måste göra allt idag eller om jag kan göra de senare, säger eleven.

Eleven berättar även att alarmet är på varje morgon, men möjligtvis senare än vanligt och tipsar om att det är viktigt att att inte hamna helt utanför rutinerna.

- Se till att sova, äta, har du möjlighet träna hemma. Fråga klasskamrater, föräldrar eller lärare när du fastnar de mesta går att fixa över mejl. Om inte kolla om de finns hjälp över Internet som KTH elevernas mattehjälpsida, säger eleven.