Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Visirtillverkning

Här kommer några bilder på var vi på Gymnasiesärskolan Nationella Programmet har gjort de senaste dagarna. Vi har tillverkat visir till sjukvården i 2 dagar. I går levererade vi ca 70 stycken till dagkirurgin och dessa togs emot med stor tacksamhet. Vi har nu 65 stycken som väntar på leverans. Materialet till dess har vi fått olika ställen i kommunen.
Vi fortsätter att tillverka nästa vecka.