Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Plastprototyp

Teknikprogrammet designar produkt åt företag

På inriktningen design och produktutveckling på teknikprogrammet designar och konstruerar eleverna en produkt åt ett lokalt företag. Produkten är ett ett nytt intelligent pistolhandtag till en ryggburen fettspruta. Med hjälp av fettsprutan smörjer man kullager som sitter på axlar och maskiner. Produkten ska bland annat innehålla en LCD-display, avtryckare, bluetooth, slangar och kablar.

Hur gick det till när eleverna tog fram produkten?

Eleverna fick uppdragsbeskrivning och specifikationer av företaget. Sedan konstruerades och designades produkten i 3D CAD, Inventor. Därefter skrevs den ut i en 3D-skrivare. Eleverna fick ta fram olika förslag, vilket resulterar i fyra olika förslag.

Här är Erik och Hjalmars förslag som är redo för utskrift i 3D-skrivaren: