Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Cul

Digital föreläsning om normer, sex, porr och samtycke

I dag deltar Bromangymnasiets elever i en digital föreläsning om normer kring kön, sex, porr och samtycke. Syftet med föreläsningen är att skapa förståelse för hur sex, normer, porr och jämställdhet hänger ihop. Genom ökad kunskap är målet att arbeta förebyggande mot våld och övergrepp, och för ökad jämställdhet. Föreläsningen kommer att ta upp könsnormer och hur sambandet mellan dessa normer, sexuella övergrepp och porr ser ut. Föreläsningen kommer även handla om vad samtycke betyder i praktiken. Föreläsningen sker i samarbete med elevhälsan.

- Jag hoppas det leder till ökad kunskap om vår nya samtyckeslag samt att vi får större förståelse för sambandet mellan normer, sexuella övergrepp och porr! Det här är otroligt viktigt i jämställdhetsarbetet, säger Louise Sandberg, biträdande rektor på Bromangymnasiet.