Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

.

EU har godkänt Bromangymnasiet båda ansökningar om ackreditering inom Erasmus+

Detta innebär att skolan har blivit kvalitetscertifierade, och därigenom enklare kan söka och få medel till olika internationella projekt och resor.

Detta gäller för alla elever oavsett program, samt för all personal. Denna certifiering sträcker sig till och med 31 december 2027. I och med detta beslut får även elever på högskoleförberedande program möjlighet att göra praktik ute i Europa.

- Vi är oerhört stolta och glada över att vi kan fortsätta vårt omfattande och högkvalitativa arbete med internationella relationer på Bromangymnasiet, säger skolledningen.