Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Nuläget angående studentavslutningen 11 juni 2021

Pandemiläget gör att vi i nuläget inte kan planera en traditionell studentavslutning med stor samling i aulan och gemensamt studenttåg. Vi utgår därför från fjolårets upplägg som innebär att man samlas klassvis i fyra omgångar. Avslutningsprogrammet "streamas” från aulan till klassrummen. Studenterna kommer att serveras lättare mingel-tilltugg i klassrummet.

Det går inte att genomföra ett studenttåg eftersom det samlar för många personer, utan klasserna får var för sig tåga till en egen plats. Vi vädjar till föräldrar att hjälpa ungdomarna att följa de restriktioner som beror på Corona-pandemin.

Vi kommer att träffa studentkommittén den 26 maj för att definitivt besluta hur vi genomför årets studentavslutning, och därefter läggs schemat för den dagen ut till elever och klassföreståndare.

Skolledningen