Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Förbättrad sophantering

Nu har vi en bättre sophantering på skolan. Detta är ett naturligt steg i vårt mål att jobba ännu mer hållbart.

Under våren har det hållits ett antal Workshops där temat varit Hållbarhet. Som ett led i detta har det arbetats fram bättre rutiner för sophanteringen.

– Vi vill jobba på ett långsiktigt sätt med bra miljötänk. Därför har vi ställt ut sorteringskärl i ett antal personalrum och kommer att ställa ut några till där det fattas. Vi har också tagit bort i princip alla små papperskorgar runt om i allmänutrymmen och klassrum och ersatt med större sopsorteringsstationer för verksamhetssopor, plast och returburkar, säger Anders Noreliusson, Verksamhetsvaktmästare på Bromangymnasiet.

Långsiktigt arbete

Anders Noreliusson har jobbat för att få till detta under 3-4 år och är nu glad att det äntligen är i hamn.

– Jag ser detta som en naturlig del i utvecklingen på Bromangymnasiet. Jag har fått bra hjälp av personalen på Pre Zero, fastighetsavdelningen på Tekniska och LJ-montage. Här på Broman har Louise Sandberg, Tommie Zetterlund och Eva Olsson också varit inblandade och bra att bolla idéer med. De flesta jag pratat med har varit positiva till förändringen, säger Anders.