Elever besökte Högskolan i Gävle

Fem bussar från Bromangymnasiet åkte för en tid sedan till Högskolan i Gävle. Där årskurs 2 från Hälsinglands gymnasieskolor fick möjlighetatt besöka högskolan samt ta del av olika informationspass om olika högskoleutbildningar.

- Dagen blev väldigt uppskattad! Eleverna fick möjlighet att testa den senaste tekniken på högskolans ”Digital Learning Lab”. Syftet med dagen var att väcka tankar inför livet efter studenten samt att inspirera till vidare studier., säger Maria Winberg som är studie- och yrkesvägledare på Bromangymnasiet.

Från Bromangymnasiet åkte cirka 230 elever i årskurs 2 på högskoleförberedande program, samt några elever från Vård- och omsorgsprogrammet. Dagen anordnades av Högskolan i Gävle i samverkan med Hälsinglands studie- och yrkesvägledare.