Elever från gymnasieräskolan praktiserar sina blivande yrken

Elever från gymnasiesärskolans program har just nu sin APL, arbetsplatsförlagt lärande.

Under utbildningens fyra år är du som elev ute på minst 22 veckors arbetsplatsförlagt lärande, APL, på en arbetsplats för att i verkligheten lära sig grunderna för yrket.

Två elever står framför ett staket.

- Just nu har vi två elever från Hälsa, vård och omsorg från Gymnasiesärskolan årskurs 4 på utlands-APL på Mallorca. De kommer att vara på plats i två veckor och är på barnklubben som ledare. Så roligt att Bromangymnasiet har möjlighet att skicka eleverna till olika miljöer och att de får pröva sitt blivande yrkesval på andra platser än den ordinarie arbetsplatsen, säger Tuija Kirvesmies som är rektor.

Personer går i en park.

Två elever, från Individuella- och Nationella programmet har varit i Reading för utlandspraktik. Den har innefattat besök på Brookfield school och arbetspraktik på IKEA, med tre medföljande personal.

På Bromangymnasiets gymnasiesärskola kan du förbereda dig för att studera vidare, söka arbete och för ett aktivt deltagande i samhället. Gymnasiesärskolan i Sverige är fyraårig, frivillig och vänder sig till ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning.

Gymnasiesärskolan på Bromangymnasiet