Tipsrunda och pyssel på Ankarmon för introduktionsprogrammet

Kollage med hamburgare på grill, äpplen i låda samt ungdomar som pysslar och fikar runt ett bord.

Introduktionsprogrammet har haft en aktivitetsdag på Ankarmon i Iggesund. Förutom minigolf och tipsrunda blev det både fotboll och pyssel. Deltagarna hjälptes åt att grilla hamburgare och bjöds även på fika med frukt, bullar och festis.

Några gånger per termin har introduktionsprogrammet aktivitetsdagar då man gör olika saker tillsammans. Det kan vara vintersport som skidor och skridskor, men även vår- och sommaraktiviteter eller till exempel bowling. Denna dag var kopplad till skoljoggen genom tipspromenaden i slingan.

- Aktivitetsdagar är viktiga för att eleverna och personalen ska lära känna varandra och få en bra sammanhållning, säger Susanne Norberg, Mentor på introduktionsprogrammet.

Läs mer om vårt introduktionsprogram