Teknikprogrammet får besök från Lettland

Tre personer tittar på Monitors logotyp.

Mellan 2–13 oktober har teknikprogrammet gäster från Ventspils Teknikums på besök. Under två veckor följer två studenter och en medföljande lärare kurserna inom programmets informations- och medieteknikinriktning.

För att få inspiration av ett globalt IT-företag på orten gjorde besökarna även ett studiebesök på Monitor.

– Vi har många olika internationella utbyten på Bromangymnasiet. Det innebär att vi flyttar klassrummet ut i världen, men också att vi är öppna för att ta emot besök. Vi har så mycket att lära oss av varandra! säger Louise Sandberg, rektor.

Läs mer om vårt teknikprogram