Kontakt

Postadress

Hudiksvalls kommun
824 80 Hudiksvall

Besöksadress

Trädgårdsgatan 4
824 30 Hudiksvall

Telefon växel

0650-190 00
Öppen måndag - fredag kl 07.30-16.30

Telefax

0650-381 50

E-post

kommun@hudiksvall.se

Organisationsnummer

21 20 00-23 79