Arbetsplatsförlagt lärande (APL) utomlands

två tjejer och en kille går efter vägen. En av tjejer har en grön ryggsäck på ryggen och killen drar en resväska på hjul efter sig.

Funderar du på att åka på APL utomlands? Att du tar chansen att göra din APL i gymnasiet utomlands kan ge dig mängder av erfarenheter och lärdomar om andra miljöer, kulturer och om dig själv. Du lär dig hur man arbetar utomlands inom det yrke du utbildar dig till, du får ett kulturellt utbyte och du får möjlighet att förbättra dina språkkunskaper lite extra. Du har möjlighet att söka utlandspraktik på till exempel skolor, idrottsanläggningar, restauranger, hotell, forskningscentrum, industrier, butiker och äldreboende runt om i Europa.

Vem kan åka på APL utomlands?

Detta är för dig som går på teknikprogrammet, gymnasiesärskolan eller på något av våra yrkesprogram.

Internationella projekt och utbyten

På Bromangymnasiet finns även fler möjligheter till internationella projekt och utbyten.

Läs mer om alla internationella projekt och utbyten

Hur ansöker jag till APL utomlands?

Jag vill åka på arbetsplats lärande (APL) utomlands, men hur kommer jag iväg?

  • Först deltar du i informationsmötet för arbetsplatslärande utomlands som ansvarig samordnare Mea Larencranz kallar till.
  • Du fyller i intresseanmälan via e-tjänst. Är du under 18 år måste din vårdnadshavare söka med dig med mobilt Bank-ID. Om du är över 18 år söker du själv med mobilt Bank-ID.
    • Länk e-tjänst: Intresseanmälan för utlandspraktik för studerande på Bromangymnasiet

Hur får jag besked?

Om du gjort en intresseanmälan kommer du att få besked av ansvarig lärare när beslut tagits. Arbetslag och elevsamordnare avgör vilka som erbjuds APL utomlands. Kriterier som ligger till underlag för beslutet är närvaro, tidigare APL och studiesituation.

Om du beviljats APL utomlands ska din vårdnadshavare underteckna överenskommelsen. Är du över 18 år ska överenskommelsen skrivas ut och undertecknas av din tidigare vårdnadshavare (försörjare).

Länk till Överenskommelse med elev, Bromangymnasiet (e-tjänst) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Lämna in CV på engelska.

Här hittar du CV-mallen du ska använda - Europeiska unionens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kommer att kallas till möte där du får information om värdorganisation, resplan, boende och om ditt ansvar under och efter APL utomlands.

Bromangymnasiet organiserar resgrupper, resmål, bokar din resa samt försäkring.

  • Efter avslutad APL utomlands lämnar du in alla dokument till APL-ansvarig lärare.
  • Tillsammans med din lärare fyller du i deltagarrapporten som du fått via mail.

Frågor och svar om APL utomlands

Arbetsförlagd utbildning utomlands ger dig utöver en yrkesmässig utveckling, möjlighet att växa genom möten med nya människor i nya situationer där du övar dig på språk och kommunikation i en annan kultur. En väl genomförd APL utomlands är en merit som visar att du kan, vill och vågar.

APL-ansvarig lärare på ditt program alternativt samordnaren för APL utomlands.

I resplanen som delas digitalt med ditt barn.

Du får matersättning och pengar för lokala resor till och från APL-platsen. Summan varierar beroende vilket land och plats du är på.

Överenskommelsen innebär att du kan bli återbetalningsskyldig. Därför måste tidigare vårdhavare, dvs familjeförsörjare, också underteckna avtalet då denne är ansvarig för dig så länge du går i gymnasieskolan.

Bromangymnasiet ordnar försäkring för dig under APL-perioden utomlands.