Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Kontrollera studieplanerna

Vi vill att ni snarast loggar in och kollar era studieplaner. Ni ska kolla att ni har fått era individuella val och programfördjupningar inför nästa läsår.

Ni hittar studieplanerna på samma ställe som ni frånvaroanmäler er. Välj studieplan istället för frånvaroanmälan. Förkortning för individuellt val är IV och programfördjupning
har förkortning PF i kolumnen typ. Programfördjupningar gäller endast studieförberedande program samt VO-programmet.

Vid eventuella felaktigheter kontaktar ni Nina eller Maria, administrationen, plan 2 (rektorskorridoren)

/Nina och Maria