8 maj -Norrhälsinge räddningstjänst på plats i caféterian för att informera och svara på frågor om krisberedskap

8 maj kl.13:00-15:30 finns Norrhälsinge räddningstjänst på plats i caféterian för att informera och svara på frågor om krisberedskap.