Mösspåtagning och info inför studentavslutningen 8 maj kl 14:00 i aulan