Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Information till elever i årskurs 3

Elevdatorer och miniräknare, elevinformation

Datorer
Som elev i årskurs 3 får du behålla din dator vid skolslut, juni 2019, men innan det måste du avregistrera datorn i receptionen eller i biblioteket.
För att undvika köer ska det ske under perioden 18-29/5-19. Du kan alltså komma när det passar dig under den perioden.

Om du väljer att inte behålla din dator ska den återlämnas till receptionen senast onsdag 29/5-19.

Miniräknare
Miniräknaren ska lämnas tillbaka och avregistreras senast 29/5-19 (tänk på att lämna den innan du eventuellt åker på studentresa). Återlämning och avregistrering kan göras på tre sätt:

1 till ämnesläraren

2 till biblioteket

3 till receptionen

Var noga med att:
Ha koll på att det är din räknare du återlämnar, eftersom om du lämnar någon annans kommer det fortfarande att vara registrerat en räknare på dig, vilket kan medföra att du blir ersättningsskyldig.

Undantagsfall:
Om du ska göra prov (efter 29/5-19) där räknare behövs får du naturligtvis lämna tillbaka den efter avslutat prov.

/Regina Gustafsson, Ronja Nyman och Ingrid Andersson