Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Fotografering v34

FOTOGRAFERING
Denna vecka ska alla 1:or fotograferas enligt schema som tidigare skickats ut. Dessa tider MÅSTE följas.
Se schema på HINT under alla medarbetare Broman eller Klassföreståndare Broman och kom i tid med dina elever.