Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Parkering på Broman

Vi vill påminna om att parkering endast är tillåtet på parkeringsplatser. Securitas kommer att anlitas, vilket kan innebära risk för parkeringsbot om man har parkerat fel.
Motorvärmarplatserna är endast till för den som hyr en sådan plats.

/Skolledningen