Länsstyrelsen informerar

Idag har Helene Dahlbom och Pernilla Spåls från Länsstyrelsen Gävleborg varit till Bromangymnasiet för att prata med elever som valt att delta i skolans referensgrupp. Gruppen bestod av elever från ekonomiprogrammet och vård-omsorgs programmet åk 2 och 3. Frågor som diskuterades var jämställdhet, ojämställdhet och våld i nära relationer. Madeleine och Lena, kuratorer på Broman medverkade tillsammans med Sam-Olof Palm, säkerhetsansvarig på skolan. Vi fick ta del av flera intressanta diskussioner och reflektioner från eleverna.