Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Länsstyrelsen informerar

Idag har Helene Dahlbom och Pernilla Spåls från Länsstyrelsen Gävleborg varit till Bromangymnasiet för att prata med elever som valt att delta i skolans referensgrupp. Gruppen bestod av elever från ekonomiprogrammet och vård-omsorgs programmet åk 2 och 3. Frågor som diskuterades var jämställdhet, ojämställdhet och våld i nära relationer. Madeleine och Lena, kuratorer på Broman medverkade tillsammans med Sam-Olof Palm, säkerhetsansvarig på skolan. Vi fick ta del av flera intressanta diskussioner och reflektioner från eleverna.