Norra entren stängd för passage

Norra entren är stängd för passage eftersom grindarna är ur funktion tills vidare. Använd huvudentrén eller södra ingången. Service pågår. Grindarna kommer att öppnas så fort felet är åtgärdat.