Mat

Har du hittat något opassande i maten?

När det förekommer främmande föremål i skolmaten ska du som uppmärksammat föremålet ta kontakt med närmaste kökspersonal. Köksansvarig tar i sin tur kontakt med Kostenheten som snabbt utreder vad som hänt.