Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Fyller du 20 år under vårterminen 2020?

Du får studiehjälp under vårterminen. Fortsätter du dina studier under höstterminen måste du själv söka studiemedel för att få pengar från CSN.