Fyller du 20 år under vårterminen 2020?

Du får studiehjälp under vårterminen. Fortsätter du dina studier under höstterminen måste du själv söka studiemedel för att få pengar från CSN.