Praktik- och språkresor till annat europeiskt land

Med anledning av coronavirusets spridning har gymnasiechef Urban Wickman efter dialog med kommunledningen beslutat att resan ställs in för den grupp elever som skulle ha åkt på praktik- och språkresor 7 mars och 8 mars. Arbete pågår för att hitta lösningar på hemmaplan när det gäller arbetsplatsförlagd utbildning (APL) och återkommer så snart vi vet mer.

Vi följer utvecklingen noga och när det gäller resor längre fram kommer vi att ta ställning utifrån hur läget ser ut då.