Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Vårens nationella prov ställs in

Skolverket har beslutat att nationella proven ställs in under våren med anledning av det nya coronaviruset Covid-19. Skolverket menar att det finns en risk att proven skulle belasta skolorna för mycket just nu och det hade därför inte varit möjligt att genomföra proven på ett likvärdigt sätt som det är tänkt.

Påverkar det här betygen?

De nationella proven är ett viktigt underlag i betygssättningen, men inte det enda. När de nationella proven inte genomförs kommer läraren sätta betyg utifrån andra underlag som till exempel prov, inlämningsuppgifter och dina prestationer på lektionerna.

På Skolverkets sida kan du läsa mer om betygssättning och vad de inställda nationella proven innebär.