Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

För kännedom

Det är min sorgliga uppgift att meddela att en av våra elever gått bort under helgen, en elev som går på Hotell och Turismprogrammet i år 3. Våra tankar går till de närstående. Krisarbetet leds av biträdande rektor Linda Jonsson.
Urban Wickman
Verksamhetschef