För kännedom

Det är min sorgliga uppgift att meddela att en av våra elever gått bort under helgen, en elev som går på Hotell och Turismprogrammet i år 3. Våra tankar går till de närstående. Krisarbetet leds av biträdande rektor Linda Jonsson.
Urban Wickman
Verksamhetschef