Stort tack!

Vi vill tacka Råsjö kross och Hälsingeschakt som sponsrade oss när vi byggde vår nya grusplan på Byg- och anläggningsprogrammet tilsammans med våra elever.