Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Återlämning av läromedel och tömning av elevskåp (åk 1 och 2)

Inför skolslut ska du egentligen lämna tillbaka läromedel för avslutade kurser samt tömma ditt elevskåp.

I år står vi som du vet inför en speciell situation och för att lösa detta på smidigaste sätt har vi kommit fram till följande.

Läromedel återlämnas och skåp töms vid skolstart (första skolveckan) höstterminen 2020.

Det kan hända att du får en påminnelse på ej återlämnade läromedel, men det kan du bortse från i dagsläget.

OBS! att detta endast gäller elever i åk 1 och 2.