Behöver du specialkost eller anpassad måltid?

Om du behöver specialkost eller anpassad måltid behöver du anmäla det via e-tjänsten inför höstterminen. Du behöver anmäla det helst innan terminsstarten, men allra senast fredag v. 35.

E-tjänsten specialkost öppnar fredag v. 29

Beställningen gäller läsåret ut och du kan göra en ny beställning inför varje hösttermins start, senast fredag vecka 35. Om behoven ändras under läsåret så gör du en ny beställning via e-tjänsten kostintyg. Det är även viktigt att du meddelar om du inte längre behöver specialkost eller anpassad måltid.

E-tjänst specialkost