Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Elevlunch

Från och med onsdag 16 september kommer alla elever att äta i matsalen eller i aulan. Inga matlådor kommer att delas ut. Gymnasiesärskolan äter i egna lokaler.
De elever som skall äta i aulan är klasser från SA,EK, ES och TE. Det är viktigt att man tittar i sitt schema varje dag var lunchen serveras just den dagen. Står det Aulan på lunchen går man dit. Med denna åtgärd tror vi att vi kan minska antalet elever som äter samtidigt och alla kan får ta del av hela lunchmenyn. Vi fortsätter att hålla avstånd och tvätta händerna.

/Skolledningen