Elevkår Bromangymnasiet

Vi behöver namn på deltagarna i årets elevkår för att lägga ut på hemsidan.
Maila namn och telefonnummer samt e-postadress till bromangymnasiet@hudiksvall.se