Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Parkeringsförbud från 2 november

Securitas kommer att ge parkeringsböter till de som felparkerar

OBS! att det inte är tillåtet att pakera på gräsmattor!

Parkering, Bromangymnasiet
Det är från och med nu förbjudet att parkera efter vägen mot tennishallen. Skyltar med texten ”parkering förbjuden” kommer att sättas upp denna vecka (v 43).

Norra parkeringen
Platser med motorvärmare är endast till för den som hyr plats via receptionen (gäller endast personal).
Övriga platser får nyttjas av Bromans personal, elever och besökare.
OBS! att mopeder INTE får parkera på bilplatser, utan på avsedd plats.

Västra parkeringen (innan tennishallen)
Platserna får nyttjas av Broman personal, elever och besökare.
OBS! Inga mopeder här.

Parkering, grusplan (utanför tennishallen)
Platserna får nyttjas av Broman personal, elever och besökare.

Parkering vid Idrotten
Parkeringsförbud v 44 - 46

Parkering besöks- och handikapp, utanför huvudentrén
2 plaster för besökare (max 2 timmar)
2 platser handikapp, varav den vänstra är uthyrd

Mopedparkering
Är endast tillåten på norra parkeringen (på markerad plats)
Om du parkerar på ej tillåten plats riskerar du att få böter!