Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Södra entrén - avstängd

Från och med vecka 44 till och med vecka 46 kommer infarten från Gymnasievägen vid idrotten att vara avstängd. Södra entrén kommer att vara stängd.

I och med att det sker riskfyllda arbeten vid idrottsbyggnaden under dessa veckorså gäller följande:

De enda ingångar som får användas under dessa veckor då man ska in i Bromangymnasiets huvudbyggnad är norra ingången och huvudingången.

Man får absolut inte använda sig av infarten från Gymnasievägen vid idrotten.

Man måste följa idrottslärarnas instruktioner om vilken ingång man får använda då man ska in i idrottsbyggnaden.

Parkeringkommer inte vara tillåtet vid någon av parkeringsplatserna vid idrottsbyggnaden.
Vecka 44 kommer man att fälla träd, vilket gör att det är farligt att vistas där.
Vecka 45-46 kommer kabeldragningar och markberedning att ske.