Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Elevdialog -inbjudan

Elevdialog
Hur får du reda på vad som händer och vad som finns att göra på fritiden? Vad tycker du om biblioteken, fritidsgårdarna, kulturskolan och badhusen?

Tid: 24 november
Klockan 14:00-15:00 träffas elever från kommunala skolor och lärande nämndens arbetsutskott (se separat inbjudan med frågeställningar) för att prata om frågor som rör skolan.
Klockan 15:00-16:30 träffas elever från samtliga 7-9 skolor och gymnasier med ansvariga förtroendevalda och tjänstepersoner för att prat om Kultur- och fritidsfrågor.
Plats: Webb-möte. Länk till mötet kommer att läggas ut någon dag innan på https://hudiksvall.se/Sidor/Kommun--politik/Delta-och-paverka/Du-som-ung-i-demokratin/Elevdialoger.html Länk till annan webbplats.

Många unga i Hudiksvalls kommun vill påverka frågor om fritiden. Därför utgår vi från frågor som berör Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden:
- Vad tycker du om biblioteken, fritidsgårdarna, kulturskolan och badhusen? Vad är bra och vad kan göras bättre?
- Hur får du reda på vad som händer och vad som finns att göra på fritiden? Hur får du information och hur är den utformad, lockar den dig att delta?
Vi planerar också nästa träff. Vad vill du och dina klasskamrater att vi ska prata om då? Är det något i kommunen som borde utvecklas?

Anmälan: senast 19 november till jenny.alvolin@hudiksvall.se

Välkomna!
Jonas Holm Gerd Olsson Jenny Alvolin ordförande ordförande Strateg för social Lärandenämnden Kultur- och hållbarhet fritidsnämnden