Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Inbjudan till digital föreläsning om normer kring kön, sex, porr och samtycke

Föreläsning Nina Rung

Alla elever på Bromangymnasiet är inbjudna till en digital föreläsning om normer kring kön, sex, porr och samtycke.

Tid: Torsdag den 3 december kl. 13.00 - 14.30

Plats: Varje klass ser föreläsningen via Zoom med undervisande lärare i klassrummet. Paus för reflektion i mitten av föreläsningen.

Nina Rung är kriminolog och genusvetare med lång erfarenhet av att arbeta med frågor om våld i nära relation och sexuella övergrepp. Föreläsningen kommer att ta upp könsnormer och hur sambandet mellan dessa normer, sexuella övergrepp och porr ser ut. Föreläsningen kommer även handla om vad samtycke betyder i praktiken.

Syftet med föreläsningen är att förstå hur sex, normer, porr och jämställdhet hänger ihop. Genom ökad kunskap vill vi arbeta förebyggande mot våld och övergrepp, och för ökad jämställdhet. Föreläsningen sker i samarbete med elevhälsan.