Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Fjärrundervisning från måndag 23 november

För att minska smittspridningen kommer Bromangymnasiet från och med måndag 23 november och resten av terminen att delvis övergå till fjärrundervisning. Det kommer främst påverka dig som går i årskurs 2 och 3 samt en del annan verksamhet.

Hur påverkar det mig i årskurs 1?

Du som går i årskurs 1 fortsätter som vanligt med ordinarie undervisning i skolan.

Hur påverkar det mig i årskurs 2 och 3?

Du som går i årskurs 2 och 3 kommer att ha fjärrundervisning. Det innebär att du till största del kommer att genomföra dina studier hemma med reservation för vissa yrkesdagar.

Hur blir det om jag går ett yrkesprogram där det ingår mycket praktiskt?

Du som går ett yrkesprogram där det ingår mycket praktiskt kommer att delvis vara inne på skolan.

Hur påverkar det mig som går IM?

Du som går IM kommer att ha all undervisning på plats i skolan.

Hur blir det för mig som går på gymnasiesärskolan?

Gymnasiesärskolan kommer att vara inne på skolan som vanligt.

Om jag behöver särskilt stöd

Enskilda elever i behov av särskilt stöd samt elever kopplad till 202 har individuella planer utifrån beslut av ansvarig skolledare.

Hur får jag skollunch?

Skolrestaurangen är förberedd både med ordinarie matsalsservering och med att kunna leverera matlådor enligt vårens koncept. De kommer att komma ut med separat information idag om hur du betsäller matlådor.

Har du frågor eller funderingar?

Prata med din lärare eller med skolledningen.