Google ligger nere

Tyvärr ligger Googles tjänster nere för tillfället och påverkar oss genom att gmail, classroom med mera inte är nåbar.
Felsökning pågår