Förlängd fjärrundervisning

Idag har vi beslutat att fjärrundervisning pågår till och med den 15 januari. Under den veckan fattas nytt beslut utifrån då rådande omständigheter.

Urban Wickman
Verksamhetschef