Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Delvis skolförlagda studier

Från och med nästa vecka, som startar med 1 februari, har regering och kommunens krisledningsgrupp bestämt att gymnasiets elever delvis ska komma tillbaka till skolan. Din klassföreståndare, mentor eller annan lärare kommer att meddela dig när just du ska komma in till skolan.

Såklart gäller det att vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer med att hålla avstånd samt att tvätta och desinficera händerna noga.

Skolledningen