Elevenkät 2021

Nu är det dags för årets elevenkät. Du som är elev på Bromangymnasiet besvarar enkäten via länken. Enkäten kan besvaras till och med 26 mars.

Här hittar du enkäten:

https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=2S7PDWH6J691 Länk till annan webbplats.